Nyheter

18.03.16

Nytt liv i gammel fabrikk

Det Oslo-baserte selskapet Daimyo har kjøpt den gamle Peterson-fabrikken på Bredsand i Rygge, og har engasjert SJ arkitekter/schmidt hammer lassen architects til å utrede mulighetene for området.
Eiendommer ligger i umiddelbar nærhet til skoler, offentlig tilbud og friområder. Planen er omregulering til boliger, omsorgsboliger og et nærsenter. Eieren ønsker å legge vekt på utenomhusområder og miljø, og ser for seg å bygge 250-350 boliger.
Området, som i tillegg til den gamle fabrikken på 16 000 m2, omfattes av en 36 mål stor tomt.

01.02.16

Parallelloppdrag Schweigaardsgate 35-51

Rom Eiendom har invitert SJ arkitekter/Schmidt Hammer Lassen Architects, Danmark, som ett av fire arkitektteam, til å delta i et parallelloppdrag for å utvikle Schweigaardsgate 35-51 til kontor og publikumsrettet virksomhet på gateplan.

21.01.16

Nytt kontorprosjekt for Ferd

Ferd Eiendom har kjøpt Østensjøveien 16 i Oslo for å utvikle et nytt kontorprosjekt. SJ arkitekter har gjennomført regulering og skisseprosjekt, og er nå engasjert for å videreutvikle prosjektet i samarbeid med Ferd.

Østensjøveien 16 som kan bebygges med 10 500 m2, er regulert til kontor og er sentralt plassert nær kollektivknutepunktene på Brynseng og Helsfyr.

Bygget får et lyst og luftig uttrykk, miljøvennlige løsninger og fleksibel struktur som vil bidra til å løfte området.

Arkitekt MArch MNAL Susanne Joys er vår prosjektleder for Østensjøveien 16.

22.12.15

SJ arkitekter ønsker alle en god jul og et godt nyttår!

10.12.15

Amedia samles i Akersgata

Amedia har flyttet inn i Akersgata 34-36 – et prosjekt tegnet av SJ arkitekter. Bygget eies av Entra Eiendom.
Akersgata 34 står på ”Gul liste”, gatefasaden fra 1931 er bevaringsverdig, mens nr. 36 ikke er omfattet av bevaringsvedtak. Gatefasaden er rehabilitert, og det er bygget på en ny 8. etasje i nr. 34. I nr. 36 er eksisterende bygg revet og nytt bygg etablert.
Amedias ansatte i Oslo er for første gang samlet i ett og samme bygg. Selskapet har fått fleksible og tilrettelagte lokaler i et hus med nesten 100 års tradisjon som tilholdssted for noen av landets mest sentrale medier.

25.11.15

Detaljregulering for Hagegata 25 vedtatt

SJ arkitekters forslag til detaljregulering for Hagegata 25 på Tøyen ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyre den 11.11.2015.
SJ har utført detaljreguleringen på oppdrag fra Hagegata 25 AS. Prosjektet omfatter 1500 m2 til boligformål.
Planforslaget støtter opp under ønsket utvikling med sikring av kulturminner med hensynssone og utadrettet virksomhet langs Kolstadgata. Det legger til rette for fortetting på kollektivknutepunktene, i tråd med kommuneplan og overordnede, rikspolitiske føringer.

123456