Siste nyheter

11.04.14

Statoil har tegnet kontrakt med Kårbø Eiendom ANS om leie av nytt regionskontor for nordområdene.
Etableringen av regionskontoret i Harstad, og den sentrumsnære beliggenheten på Kårbø, en eiendom tilhørende Harstad Skipsindustri, vil ha stor betydning for en videreføring av by- og sentrumsutviklingen i Harstad, og samtidig gi store positive ringvirkninger for utviklingen i hele regionen.
Nybygget vil være sterkt eksponert fra innseilingen til byen og fremstå som en skulptur i den omsluttende landskapsskålen.
Huset som er planlagt ferdigstilt i 2017 vil romme 600 arbeidsplasser.
SJ arkitekter har på oppdrag fra Kårbø Eiendom, og i samarbeid med A3 arkitekter i Harstad, utarbeidet vinnerforslaget.

02.04.14

I løpet av februar har Statistisk Sentralbyrå (SSB) flyttet inn i sine nye lokaler i Akersveien 26.

17 000 m2 kontorlokaler fordelt på 11 500 m2 ombygging og 5 500 m2 nybygg er nå ferdigstilt og gir plass for 600 arbeidsplasser og attraktive fellesarealer. SJ arkitekter har vært arkitekt for bygget, og engasjert av Hovedstaden Utvikling / Vedal Entreprenør.

Det opprinnelige industrielle fasadeuttrykket er ivaretatt i transformasjonen av eksisterende bebyggelse. Nybygget har fått sitt eget uttrykk, men samlet framstår bebyggelsen som et helhetlig anlegg. Til tross for sin størrelse er bygningsmassen godt innpasset i de rolige omgivelsene med boliger og parkdrag. Mellom ny og gammel bebyggelse oppstår spennende ute- og innerom. Disse er en del av et tverrgående romforløp som gir plass for sentrale fellesfunksjoner som resepsjon, kantine og bibliotek. Dette er kontorbyggets sosiale samlingssted som fordeler trafikk til de ulike kontorfløyene.

25.02.14

Brugata 19 er et kontorbygg sentralt plassert i Oslo med nærhet til de store kollektivknutepunktene, handels- og kulturtilbud.

For DnB Næringseiendom AS og Varden entreprenør AS har vi prosjektert ominnredning av kontorbygget som skal huse omlag 350 arbeidsplasser.

Kantinen i underetasjen mot Akerselven og inngangspartiet mot Brugata oppgraderes. Det vil også etableres en kaffebar mot gateplan. Fasaden får nye persienner, samt ny farge- og lyssetting.

Byggingen starter i mars 2014 og lokalene skal være klare for de første leietakerne i oktober 2014.

Bygget som er fra 1998 ble opprinnelig tegnet av NSW arkitekter AS.

13.01.14

Profilbygget på Fornebu er nå ferdigstilt. Med dette bygget er nok et ledd i transformasjonsprosessen fra tidligere lufthavn til teknologisk senter på plass. Konsulentfirmaet Accenture fyller kontoretasjene og Fornebus eneste og etterlengtede bensinstasjon er i full drift.

Med sin sentrale beliggenhet ved innkjøringen til IT Fornebu, eksponeres bygget både mot innfarten og de nye nærings- og boligområdene som er under utvikling. Sammen med Portalbygget og det nye Scandic Hotell dannes nå en sammenhengende fasaderekke mot Rolfsbuktveien.

SJ arkitekter har tegnet bygget på oppdrag fra IT Fornebu Eiendom med Skanska Norge som totalentreprenør.

Gjennom hele prosessen har det vært stort fokus på miljø. Bygget er bygget som passivhus, og er i ferd med å bli BREEAM-sertifisert.

29.11.13

I Trondheimsveien 2 har den gamle bygningsmassen som tidligere huset Schous bryggeri, blitt konvertert til helt nye virksomheter.

Siste skudd på stammen er det såkalte «Flaskehuset» som tidligere inneholdt bryggeriets flaskevaskeri. Her har vi, for KLP Eiendom, prosjektert nytt voksenopplæringssenter for innvandrerkvinner (Quo Vadis?) i regi av Undervisningsbygg.

Bygningen som ble strippet helt ned, med kun dekker og bærende konstruksjoner bevart, har fått nye fasader og helt nytt innhold med blant annet kafe og butikk på 1.etasjeplan, og undervisningsrom og kontorer i øvrige etasjer.

25.11.13

Skauløkka, Kongsberg
I samarbeid med Kristin Jarmund arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter har vi vunnet konkurransen om utvikling av Skauløkka i Kongsberg. Prosjektet kombinerer et underjordisk p-anlegg og en småskalert bebyggelse tilrettelagt for kombinerte sentrumsfunksjoner. Bebyggelsen vil ligge som en utvidelse av sentrumsområdet på Vestsida og har en utforming som ønsker å ivareta den historiske sammenhengen bebyggelsen står i.

Bebyggelse planlagt over terreng ca 8 500 m2 og parkeringsanlegg under terreng ca 15 000 m2.

Oppdragsgiver er KKP Eiendom.