Siste nyheter

15.04.16

Rehabiliterer den gamle "Teknikeren"

SJ arkitekter bistår Entra i å rehabilitere Cort Adelers gate 30. Bygget ligger i Vika i Oslo og ble oppført i 1889 som daværende Christiania tekniske skole, - ”Teknikeren” - tegnet av arkitektene Jacob Wilhelm og Victor Nordan.
Bygget er på 3546 m2 fordelt på fire etasjer i tillegg til en loftsetasje. Det ble fredet i 2013.
Skolebygningen vil nå bli tilbakeført til sitt opprinnelig uttrykk med skjulte moderne tekniske løsninger i tråd med dagens standard. Klasseromsstrukturen og trapperommet vil bli gitt belysning og fargesetting som opprinnelig, og ødelagte bygningsdeler vil bli restaurert eller kopiert der restaurering ikke er mulig. De opprinnelige himlingshøydene vil bli tilbakeført, og bygget vil få utvidet tilgjengelighet.
Den gamle "Teknikeren" er historisk sett et av Oslos viktigste skolebygg. Både riksantikvaren og byantikvaren følger derfor prosjektet tett. Entra har skrevet leiekontrakt med Oslo kommune, som skal fortsette å bruke arealene som skole.

11.04.16

Oppstart detaljregulering – Bogerudveien 13 – 15 i Oslo kommune

SJ arkitekter har på vegne av Bogerudveien 13 – 15 AS igangsatt detaljregulering for gnr. 163 bnr. 83 og 87, Bogerudveien 13-15 i bydel Østensjø i Oslo. Området ønskes omregulert fra offentlig bygning/allmennyttig formål (institusjon) til boliger. Det ønskes oppført 3-4 bygg i 5 etasjer mot Bogerudveien med 30-35 totalt leiligheter. Eksisterende innkjøring fra syd foreslås opprettholdt. Planarbeid kan medføre endringer i tilliggende fri- og veiarealer (gnr. 163 bnr. 1, 67 og 70).
Oppstart av planarbeidet er kunngjort i Aftenposten og i Dagsavisens nettutgave den 11.04.2016.
Eventuelle kommentarer kan sendes til: SJ arkitekter AS ,Bryggegata 7, 0250 OSLO, eller til elena@sj-arkitekter.no innen 04.05.2016.

18.03.16

Nytt liv i gammel fabrikk

Det Oslo-baserte selskapet Daimyo har kjøpt den gamle Peterson-fabrikken på Bredsand i Rygge, og har engasjert SJ arkitekter/schmidt hammer lassen architects til å utrede mulighetene for området.
Eiendommer ligger i umiddelbar nærhet til skoler, offentlig tilbud og friområder. Planen er omregulering til boliger, omsorgsboliger og et nærsenter. Eieren ønsker å legge vekt på utenomhusområder og miljø, og ser for seg å bygge 250-350 boliger.
Området, som i tillegg til den gamle fabrikken på 16 000 m2, omfattes av en 36 mål stor tomt.

01.02.16

Parallelloppdrag Schweigaardsgate 35-51

Rom Eiendom har invitert SJ arkitekter/schmidt hammer lassen architects, Danmark, som ett av fire arkitektteam, til å delta i et parallelloppdrag for å utvikle Schweigaardsgate 35-51 til kontor og publikumsrettet virksomhet på gateplan.

21.01.16

Nytt kontorprosjekt for Ferd

Ferd Eiendom har kjøpt Østensjøveien 16 i Oslo for å utvikle et nytt kontorprosjekt. SJ arkitekter har gjennomført regulering og skisseprosjekt, og er nå engasjert for å videreutvikle prosjektet i samarbeid med Ferd.

Østensjøveien 16 som kan bebygges med 10 500 m2, er regulert til kontor og er sentralt plassert nær kollektivknutepunktene på Brynseng og Helsfyr.

Bygget får et lyst og luftig uttrykk, miljøvennlige løsninger og fleksibel struktur som vil bidra til å løfte området.

Arkitekt MArch MNAL Susanne Joys er vår prosjektleder for Østensjøveien 16.

22.12.15

SJ arkitekter ønsker alle en god jul og et godt nyttår!