S+J Arkitekter

Statoil Harstad

11.04.14

Statoil Harstad

Statoil har tegnet kontrakt med Kårbø Eiendom ANS om leie av nytt regionskontor for nordområdene.
Etableringen av regionskontoret i Harstad, og den sentrumsnære beliggenheten på Kårbø, en eiendom tilhørende Harstad Skipsindustri, vil ha stor betydning for en videreføring av by- og sentrumsutviklingen i Harstad, og samtidig gi store positive ringvirkninger for utviklingen i hele regionen.
Nybygget vil være sterkt eksponert fra innseilingen til byen og fremstå som en skulptur i den omsluttende landskapsskålen.
Huset som er planlagt ferdigstilt i 2017 vil romme 600 arbeidsplasser.
SJ arkitekter har på oppdrag fra Kårbø Eiendom, og i samarbeid med A3 arkitekter i Harstad, utarbeidet vinnerforslaget.

02.04.14

Akersveien 26 - SSB har flyttet inn!

I løpet av februar har Statistisk Sentralbyrå (SSB) flyttet inn i sine nye lokaler i Akersveien 26.

17 000 m2 kontorlokaler fordelt på 11 500 m2 ombygging og 5 500 m2 nybygg er nå ferdigstilt og gir plass for 600 arbeidsplasser og attraktive fellesarealer. SJ arkitekter har vært arkitekt for bygget, og engasjert av Hovedstaden Utvikling / Vedal Entreprenør.

Det opprinnelige industrielle fasadeuttrykket er ivaretatt i transformasjonen av eksisterende bebyggelse. Nybygget har fått sitt eget uttrykk, men samlet framstår bebyggelsen som et helhetlig anlegg. Til tross for sin størrelse er bygningsmassen godt innpasset i de rolige omgivelsene med boliger og parkdrag. Mellom ny og gammel bebyggelse oppstår spennende ute- og innerom. Disse er en del av et tverrgående romforløp som gir plass for sentrale fellesfunksjoner som resepsjon, kantine og bibliotek. Dette er kontorbyggets sosiale samlingssted som fordeler trafikk til de ulike kontorfløyene.

25.02.14

Brugata 19 – oppstart byggearbeider

Brugata 19 er et kontorbygg sentralt plassert i Oslo med nærhet til de store kollektivknutepunktene, handels- og kulturtilbud.

For DnB Næringseiendom AS og Varden entreprenør AS har SJ arkitekter prosjektert ominnredning av kontorbygget som skal huse omlag 350 arbeidsplasser.

Kantinen i underetasjen mot Akerselven og inngangspartiet mot Brugata oppgraderes. Det vil også etableres en kaffebar mot gateplan. Fasaden får nye persienner, samt ny farge- og lyssetting.

Byggingen starter i mars 2014 og lokalene skal være klare for de første leietakerne i oktober 2014.

Bygget som er fra 1998 ble opprinnelig tegnet av NSW arkitekter AS.

21.01.14

BDO

er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med avdelingskontorer over hele landet.

I Munkedamsveien 45 i Oslo har selskapets kontorer gjennomgått en total rehabilitering.

Nye lyse, og innbydende lokaler reflekterer selskapets kjerneverdier:
• Åpen
• Nær
• Modig

Arbeidsarealene er organisert som åpne landskap med en kombinasjon av faste- og freeseating - plasser.

En allmenbelysning i form av store runde lamper gir rom for stor fleksibilitet i møbleringen.

En sterk form, inspirert av fyrtårnet, er sentralt plassert i planen, oppleves som et gjennomgående vertikalt element som binder alle etasjeplanene sammen, gir gjenkjennelighet, og stimulerer til sosial interaksjon.

1.og 2. etasje inneholder møtesenter og undervisningsrom, mens øvrige etasjer består av rene kontorarbeidsplasser.

Hver etasje har fått ulik fargekoding for at besøkende og ansatte bedre skal kunne orientere seg i bygget.