i
x

Kristian Augusts Gate 23

Funksjon: Administrasjonskontorer for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Oppdragstype: Ombygging
Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS
Beliggenhet: Oslo
Ferdigstilt: 2007
Samarbeid: Dark Arkitekter AS og Zinc Interiørarkitekter AS

Kristian Augusts gate 23 ble oppført i 1951 etter tegninger av arkitektene Andreas Bjercke og Georg Eliassen. Huset ble bygget som hovedkontor for Norges Arbeidsgiverforening (senere NHO). På et senere tidspunkt ble huset videresolgt til Norsk Kommuneforbund (senere Fagforbundet), for så å konverteres til kontorer for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i 2007.

Huset har et totalareal på 8 736 m2. Fasadematerialet er ”Solvågstein” fra Bodø som gikk under betegnelsen ”funkisbergarten” i Oslo, og var mye brukt i perioden 1934 – 1951.
Huset har gjennomgått en fullstendig innvendig oppgradering av alle overflater og tekniske anlegg, og det er etablert bibliotek i et nytt 2 etasjers bygningsvolum i indre gård. Biblioteket er åpent for publikum.

Foto av Terje Agnalt