i
x

Vollsveien 19 - Nike

Funksjon: Hovedkontor for Nike International Ltd
Oppdragstype: Skisseprosjekt for ombygging av kontorer
Oppdragsgiver: Nike International Ltd
Beliggenhet: Lysaker

Nye planløsninger med omorganisering til delvis åpent landskap og konseptutkast. Det er lagt vekt på teamsammensetninger i kontordelen, og funksjonelle men lekne fellesarealer som gjennspeiler Nikes profil. Showromsavdeling i etasjen under for presentasjon av produktene, formgitt med tydelig ”sports tema”. Møterom med lager/oppbevaringsenheter som også fungerer som bakgrunn for presentasjon av produktene.