i
x

Fridtjof Nansens Plass 6

Funksjon: Kontor og forretningsbygg
Oppdragstype: Rehabilitering
Oppdragsgiver: AS Fridtjof Nansens plass 6
Beliggenhet: Fridtjof Nansens plass 6
Ferdigstilt: 2011
Areal:ca. 7000 m2
Samarbeid: Kan:dis Interiørarkitekter

Den bevaringsverdige bygningen fra 1930-tallet er totalrehabilitert med nye, tidsmessige kontorlokaler, forretninger, trimrom og fellesarealer samt innpassing av nye tekniske anlegg.

Fotograf Anne Manglerud