Haugerudveien 79

Funksjon: Bolig
Oppdragstype: Detaljregulering
Oppdragsgiver: Haugerud Boliginvest 2 AS
Beliggenhet: Oslo
Areal: 4 700 m2 (planområdet), 14 345 m2
(boliger med tilhørende anlegg)