Siste nyheter

09.08.16

Revitaliserer Rådhusgata 5

Eiendommen ligger sentralt i Kvadraturen, tydelig eksponert på hjørnet av Rådhusgata og Skippergata. Det er Fram Management AS som er eier.
Betydelig grep blir tatt for å revitalisere den 5 500 m2 store bygningen som strippes helt ned. Kun dekker og søyler blir beholdt. Bygget vil fremstå med nye fasader, nye publikumsrettede virksomheter på gateplan og moderne kontorfasiliteter i de øvrige etasjene.

09.08.16

Rammetillatelse i Hoffsveien 17

Prosjektet omfatter 5 600 m2 kontor og forretning for Fram Management AS, og ligger strategisk til ved inngangen til den nye ”Skøyen-byen”.

Planen er å rive eksisterende bygg og oppføre et nybygg med forretnings- og serveringsarealer i plan 1 og kontorer i de øvrige etasjene. Bygget planlegges også for senere påbygging med boliger i henhold til intensjonene i «Byplangrep Skøyen».

25.05.16

Befester samarbeidet

Nå befester Schmidt Hammer Lassen Architects, Danmark, samarbeidet med SJ arkitekter og etablerer seg med egne medarbeidere i SJs lokaler i Oslo.

Samarbeidet med SJ arkitekter som ble etablert i januar 2015, har resultert i en rekke spennende inviterte konkurranser, noen avviklet, andre pågående. Nå befester altså de to arkitektkontorene samarbeidet.

Avtalen tar utgangspunkt i de to kontorenes egenart og erfaringsgrunnlag for å oppnå en ”vinn-vinn-situasjon” for begge, og med mål om felles suksess.

Samlokaliseringen i Oslo betyr økt arbeid med konkurranser, prosjektutvikling og salgsarbeid og styrket bånd for utveksling av kunnskap og kompetanse.

Den nye samarbeidsavtalen skal virke gjennom en rekke prosjekter og inviterte konkurranser i 2016 med en felles plattform for å oppnå et sterkt profesjonelt team som skal konkurrere i det norske markedet.

15.04.16

Rehabiliterer den gamle "Teknikeren"

SJ arkitekter bistår Entra i å rehabilitere Cort Adelers gate 30. Bygget ligger i Vika i Oslo og ble oppført i 1889 som daværende Christiania tekniske skole, - ”Teknikeren” - tegnet av arkitektene Jacob Wilhelm og Victor Nordan.
Bygget er på 3546 m2 fordelt på fire etasjer i tillegg til en loftsetasje. Det ble fredet i 2013.
Skolebygningen vil nå bli tilbakeført til sitt opprinnelig uttrykk med skjulte moderne tekniske løsninger i tråd med dagens standard. Klasseromsstrukturen og trapperommet vil bli gitt belysning og fargesetting som opprinnelig, og ødelagte bygningsdeler vil bli restaurert eller kopiert der restaurering ikke er mulig. De opprinnelige himlingshøydene vil bli tilbakeført, og bygget vil få utvidet tilgjengelighet.
Den gamle "Teknikeren" er historisk sett et av Oslos viktigste skolebygg. Både riksantikvaren og byantikvaren følger derfor prosjektet tett. Entra har skrevet leiekontrakt med Oslo kommune, som skal fortsette å bruke arealene som skole.

11.04.16

Oppstart detaljregulering – Bogerudveien 13 – 15 i Oslo kommune

SJ arkitekter har på vegne av Bogerudveien 13 – 15 AS igangsatt detaljregulering for gnr. 163 bnr. 83 og 87, Bogerudveien 13-15 i bydel Østensjø i Oslo. Området ønskes omregulert fra offentlig bygning/allmennyttig formål (institusjon) til boliger. Det ønskes oppført 3-4 bygg i 5 etasjer mot Bogerudveien med 30-35 totalt leiligheter. Eksisterende innkjøring fra syd foreslås opprettholdt. Planarbeid kan medføre endringer i tilliggende fri- og veiarealer (gnr. 163 bnr. 1, 67 og 70).
Oppstart av planarbeidet er kunngjort i Aftenposten og i Dagsavisens nettutgave den 11.04.2016.
Eventuelle kommentarer kan sendes til: SJ arkitekter AS ,Bryggegata 7, 0250 OSLO, eller til elena@sj-arkitekter.no innen 04.05.2016.

18.03.16

Nytt liv i gammel fabrikk

Det Oslo-baserte selskapet Daimyo har kjøpt den gamle Peterson-fabrikken på Bredsand i Rygge, og har engasjert SJ arkitekter/schmidt hammer lassen architects til å utrede mulighetene for området.
Eiendommer ligger i umiddelbar nærhet til skoler, offentlig tilbud og friområder. Planen er omregulering til boliger, omsorgsboliger og et nærsenter. Eieren ønsker å legge vekt på utenomhusområder og miljø, og ser for seg å bygge 250-350 boliger.
Området, som i tillegg til den gamle fabrikken på 16 000 m2, omfattes av en 36 mål stor tomt.